Välj en sida

Våra rådgivare

 Vi erbjuder skräddarsydda seminarier om klimatets påverkan på jordbruket. Seminarierna utgår från de förändringar som förutspås för den del av Sverige du verkar och seminarierna anpassas till den eller de produktionsinriktningar du är intresserad av.

Kontakta Sara Bergström Nilsson på sara.nilsson(a)hushallningssallskapet.se eller 035-465 09 för mer information.

Våra föreläsare:

Namn Klimatet 2040 Växtodling Djurhållning Område
Sara B Nilsson x (x) (x) Halland, södra Sverige
Magnus Melin x x (x) Halland, södra Sverige
Line Strand x x (x) Mälardalen, mellersta Sverige
Kristina Sigfridsson x x (x) Norrbotten, norra Sverige
Martin Melin x (x) x Halland, södra Sverige
Ylva Ståhl x Halland, södra Sverige
Sara Lundberg x Halland, södra Sverige