Om Gradvis

Här hittar du information om hur jordbruket kan komma att påverkas av ett förändrat klimat.

Materialet är skrivet av rådgivare från fler Hushållningssällskap runt om i landet. Vi har plockat “russinen ur kakan” då vi sammanfattat forskningsrapporter m.m. till konkreta och nyttiga råd för jordbruket. Rapporterna hittar du under “Rapporter & Faktablad”. Föredrar du att läsa en sammanfattning av rapporternaså finns det även kortfattade faktablad samlade där.

Genom projektet Gradvis har vi möjlighet att medverka kostnadsfritt på träffar som exempelvis studiecirklar eller om ni är en grupp företagare eller grannar som brukar träffas. Under Rådgivare finns kontaktuppgifter till dem du kan kontakta för detta ändamål.

 

Projektet Gradvis har finansierats av Lantbrukarnas riksförbund, Länsförsäkringar Halland samt EU:s landsbygdsprogram.

Länkar

Här hittar du mer information om klimatet i förändring:

Klimatanpassningsportalen

Climatools

Naturvårdsverket

SMHI, Sveriges framtida klimat

LRF

Länsförsäkringar