Välj en sida

Om Gradvis

Här hittar du information om hur jordbruket kan komma att påverkas av ett förändrat klimat.

Materialet är skrivet av rådgivare från fler Hushållningssällskap runt om i landet. Vi har plockat ”russinen ur kakan” då vi sammanfattat forskningsrapporter m.m. till konkreta och nyttiga råd för jordbruket. Rapporterna hittar du under ”Rapporter & Faktablad”. Föredrar du att läsa en sammanfattning av rapporternaså finns det även kortfattade faktablad samlade där.

Genom projektet Gradvis har vi möjlighet att medverka kostnadsfritt på träffar som exempelvis studiecirklar eller om ni är en grupp företagare eller grannar som brukar träffas. Under Rådgivare finns kontaktuppgifter till dem du kan kontakta för detta ändamål.

 

Projektet Gradvis har finansierats av Lantbrukarnas riksförbund, Länsförsäkringar Halland samt EU:s landsbygdsprogram.

Gradvis 2.0

Hushållningssällskapet Halland initierade 2008 projektet Gradvis som syftar till att förse lantbrukare med information om hur de kan utnyttja de möjligheter och förbereda sig för de risker som ett förändrat klimat innebär för just dem. Inom projektet Gradvis har vi tagit fram rapporter för hur ett förändrat klimat förväntas påverka olika aspekter inom växtodlingen och djurhållningen. Projektet har inte utvecklat egen kunskap, utan syntetiserat relevant svensk och internationell forskning och paketerat informationen så att den ska vara tillämpbar, praktisk och lättillgänglig för lantbruksföretag och rådgivare m fl. Inom det nya projektet kommer vi att uppdatera de befintliga rapporterna med nya forskningsresultat, tekniska lösningar mm.

Länkar

Här hittar du mer information om klimatet i förändring:

Klimatanpassningsportalen

Climatools

Naturvårdsverket

SMHI, Sveriges framtida klimat

LRF

Länsförsäkringar