Vi bygger om gradvis.se och är snart tillbaka med fler rapporter och verktyg. Tidigare material och kunskap som producerats inom Gradvis hittar du under Rapporter & Fakta. För mer information, kontakta Sara Bergström Nilsson på Hushållningssällskapet Halland.