Vi bygger om gradvis.se och är snart tillbaka med informationen som du tidigare har hittat här. Vill du ta del av materialet kan du kontakta Sara Bergström Nilsson på Hushållningssällskapet Halland.