Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Stockholms län

Minimize

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
 
Möjligheter
Grödor som förväntas odlas med frekvent än idag är Höstkorn, Höstoljeväxter och Höstvete. I den södra delen av länet förväntas kärnmajs och eventuellt hösthavre vara möjlig att odla.
Skörden kommer att tidigareläggas vilket innebär att perioden för höstbruk och höstsådd ökar.

De milda vintrarna och den varma hösten kommer att öka avkastningspotentialen hos höstgrödorna. Även vallen kommer avkasta mer då vegetationsperioden blir längre.
Angrepp av fuktighetskrävande svampar, som potatisbladmögel, kornets bladfläcksjuka, vetets svartpricksjuka och bomullsmögel i höstraps förväntas minska.
 
Risker
En högre nederbörd under vintern innebär att vårbruket inte kommer kunna starta tidigare i samma utsträckning som tidpunkten för våren tidigareläggs.
En minskad nederbörd under sommaren ger en ökad risk för torkskador i fält.
Ogräs som Åkerven, Renkavle och vitgröe kommer öka i omfattning.
Insekter som bladlöss, fritfluga och rapsbaggar kommer öka i antal och angripa fält tidigare under säsongen. Detta ökar bekämpningsbehovet.
Risken för virussjukdomar i spannmål, oljeväxter och potatis ökar markant då antalet bladlöss ökar.
Svampsjukdomar som gul- och brunrost i spannmål och torrfläcksjuka i potatis kommer att öka.
Proteinhalterna i spannmålen förväntas bli lägre
 
Förbered dig så här
Öka andelen höstetablerad gröda. Dessa kommer kunna dra fördel av den tidigarelagda tillväxtstarten samtidigt som den klarar av torkperioden under sommaren bättre.
Se över bevattningskapaciteten och vattentillgången för bevattning. På lättare jordar kommer återväxtskördarna hos vallen få ett bevattningsbehov.
 
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna.
 
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
Ökad användning av majsensilage och möjlighet att odla olika foderbaljväxter.
Högre avkastning från vallen.
 
Risker
Ökad risk för allvarlig värmestress hos svin och fjäderfä.
Ökad risk för värmestress hos nötkreatur och får.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
 
Förbered dig så här
Var noga med att balansera djurens foderstat med avseende på energi och protein.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, djur med god vattenbalans klarar värmestress bättre.
Utnyttja den längre betessäsongen men försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Se över rutiner för brunstpassning och använd teknik för brunstregistrering.
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor.
Se över djurens mineralbehov sommartid. Tillskott av C- och E-vitamin i fodret till fjäderfä.
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
 
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb