Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Blekinge län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
Möjligheter
Nya grödor som kärnmajs, sojaböna och vinterbetor blir aktuella för odling området. Korn och havre kommer att etableras på hösten i större omfattning.
Angreppen av de fuktighetskrävande svampsjukdomarna som tex potatisbladmögel, svartpricksjuka i vete kommer minska
Klimatförändringarna kommer ge grödorna en högre avkastningspotential. Inte minst sockerbetor och vall kommer kunna ge en högre skörd. Även potatisskörden gynnas då knölsättning ökar då koldioxidhalten i atmosfären höjs.
Risker
Höga sommartemperaturer i kombination med mindre nederbörd under sommaren ökar risken för torkskador på grödorna.
Nya skadegörare kommer säkert att finnas i detta område 2040. Insekter som koloradoskalbaggen, majs- och persikbladlusen samt majsrotbaggen kommer kunna etablera sig i området.
Ogräs som gynnas av torra förhållanden som tex svinamarant och hönshirs kan skapa problem i grödor som majs och sockerbetor.
Vid ökad andel av höstspannmål i växtföljden ökar risken för problem med gräsogräs som tex vitgröe, åkerven och renkavle.
Risken för virussjukdomar i spannmålen ökar då bladlössen som sprider viruset ökar i omfattning.
Grundvattennivån riskerar att sjunka i området
Svampsjukdomar som gul- och brunrost i spannmål och torrfläcksjuka i potatis kommer att öka.
Förbered dig så här
Öka andelen höstsådda grödor i växtföljden. Detta minskar risken grödskada under torrperioderna under sommaren.
Se över bevattningskapaciteten och vattentillgången för bevattning.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna. I detta område kan man misstänka att nya arter kommer att uppträda först.
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för allvarlig värmestress hos svin och fjäderfä. Minskad produktion och dödlighet.
Ökad risk för värmestress hos nötkreatur. Minskad mjölkproduktion och tillväxt.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos får.
Torrperioder med ökad risk för grovfoder- och betesbrist.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Vattenbrist begränsar djurhållningen.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
Förbered dig så här
Minskad beläggningsgrad i gris och fjäderfästallar.
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor.
Överväg att öka koncentrationsgraden i fodret till grisar och fjäderfä för att möta ett minskat foderintag vid värmeböljor. Balansera fodrets proteininnehåll.
Se till att mjölkkornas foderstat innehåller rätt struktur.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, eventuellt kan avkylt dricksvatten hjälpa djuren med sin vattenbalans.
Stödutfodra djuren på bete och bekämpa giftiga växter.
Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Se över rutiner för brunstpassning och använd teknik för brunstregistrering.
Se över djurens mineralbehov sommartid. Tillskott av C- och E-vitamin i fodret till fjäderfä.
Se över rutiner för avmaskning och betesrotation.
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb