Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Östergötlands län

Så här kan klimatet komma att påverka dina förutsättningar

Växtodling
Möjligheter
Ensilagemajs, höstkorn och eventuellt hösthavre kommer bli möjliga att odla i hela området.
Kärnmajs förväntas bli möjlig att odla i de norra och östra delarna av länet.
Skörden kommer att tidigareläggas vilket innebär att perioden för höstbruk och höstsådd ökar.

De milda vintrarna och den varma hösten kommer att öka avkastningspotentialen hos höstgrödorna. Även vallen kommer avkasta mer då vegetationsperioden blir längre.
Angrepp av fuktighetskrävande svampar, som potatisbladmögel, kornets bladfläcksjuka, vetets svartpricksjuka och bomullsmögel i höstraps förväntas minska.
Risker
Höga sommartemperaturer i kombination med mindre nederbörd under sommaren ökar risken för torkskador på grödorna.
Nya skadegörare kommer säkert att finnas i detta område 2040. Insekter som koloradoskalbaggen, majs- och persikbladlusen samt majsrotbaggen kommer kunna etablera sig i området.
Ogräs som gynnas av torra förhållanden som tex svinamarant och hönshirs kan skapa problem i grödor som majs och andra grödor med svag konkurrensförmåga.
Vid ökad andel av höstspannmål i växtföljden ökar risken för problem med gräsogräs som tex vitgröe, åkerven och renkavle.
Risken för virussjukdomar i spannmålen ökar då bladlössen som sprider viruset ökar i omfattning.
Svampsjukdomar som gul- och brunrost i spannmål och torrfläcksjuka i potatis kommer att öka.
 
Förbered dig så här
Öka andelen höstsådda grödor i växtföljden. Detta minskar risken grödskada under torrperioderna under sommaren.
Se över bevattningskapaciteten och vattentillgången för bevattning.
Var uppmärksam på insektsaktiviteten i fält. Insekterna är de som kommer anpassa sig först till klimatförändringarna.
 
 
Djurhållning
Möjligheter
Längre betessäsong, särskilt in på hösten.
Klöver gynnas av högre temperatur vilket ger blandvallar en fördel framför rena gräsvallar.
 
Risker
Ökad risk för allvarlig värmestress hos svin och fjäderfä. Minskad produktion och dödlighet.
Ökad risk för värmestress hos nötkreatur. Minskad mjölkproduktion och tillväxt.
Ökad risk för kortvarig värmestress hos får.
Torrperioder med ökad risk för grovfoder- och betesbrist.
Foder får försämrad lagringstabilitet, risk för produktionsstörningar orsakade av mögeltoxin.
Försämrat fodervärde i grovfoder, lägre proteininnehåll och mer fiber.
Längre betesperioder och minskad vinteravdödning av parasiter på bete gör att parasittrycket på betet kan öka.
 
Förbered dig så här
Minskad beläggningsgrad i gris och fjäderfästallar.
Överväg att öka koncentrationsgraden i fodret till grisar och fjäderfä för att möta ett minskat foderintag vid värmeböljor. Balansera fodrets proteininnehåll.
Se till att mjölkkornas foderstat innehåller rätt struktur.
Ge djuren smakligt vatten i rengjorda kar, eventuellt kan avkylt dricksvatten hjälpa djuren med sin vattenbalans.
Anpassa ventilationen i dina djurstallar så att du kan klara av att hålla temperaturer och luftfuktighet under värmeböljor.
Försäkra dig om att det finns skuggiga områden för dina betesdjur. 
Stödutfodra djuren på bete och bekämpa giftiga växter.
Se över rutiner för avmaskning, betesrotation och brunstpassning.
Använd teknik för brunstregistrering.
Se över djurens mineralbehov sommartid. Tillskott av C- och E-vitamin i fodret till fjäderfä.
 
 

Klimatkartan

Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Örebro län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Jämtlands län Västernorrlands län Västerbottens län Norrbottens län Gotlands län

Klicka på ditt län på kartan ovanför och få regionalt anpassade råd

Klicka här så får du se ditt läns framtida klimat (länk till SMHI)

Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb